Event: ÅVC-färjan

jun
28

Ångbåtsbryggan kl. 14.00-16.00
Avfall vi inte tar emot på återvinningsfärjan
Sprängmedel/explosiva varor (exempelvis gasol- och svetstuber). Återtas av inköpsstället alternativt godkänd mottagare.
Fyrverkerier. Återtas av inköpsstället.
Gasoltuber och svetsgastuber. Lämnas till återförsäljare
Vapen och ammunition. Lämnas till polisen.
Läkemedelsrester och kanyler. Lämnas till apoteket.
Animaliskt avfall och matavfall (exempelvis mördarsniglar, slaktavfall, matrester).
Farligt avfall. Detta kan du lämna på miljöbåten i stället.
Radioaktivt material. Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten.
Byggavfall. Kan i vissa fall lämnas på någon av kommunens fasta återvinningscentraler.
Sådant som inte räknas som grovavfall, till exempel:
Fasta installationer till bostaden
Båtar
Jordbruksredskap
Taggtråd och stängsel