Event: Miljöbåten för farligt avfall

jun
30

Ångbåtsbryggan kl. 10.00-12.00
Avfall som inte får lämnas på miljöbåten
○Sprängmedel/explosiva varor (exempelvis gasol- och svetstuber). Återtas av inköpsstället alternativt godkänd mottagare.
○Fyrverkerier. Återtas av inköpsstället.
○Gasoltuber och svetsgastuber. Lämnas till återförsäljare
○Vapen och ammunition. Lämnas till polisen.
○Läkemedelsrester och kanyler. Lämnas till apoteket.
○Radioaktivt material. Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten.