Event: Välkommen till årets vårröjning

maj
11

Lördagen den 11 maj kl. 10.00 samlas vi vid Posthuset.

Städområden – gemensamhetsområden såsom fårhagarna, kaffehuset,
stranden och om möjligt, bortforsling av diverse ris runtom på ön. Om
önskemål finns om något ytterligare område återkom gärna om detta!
Vi behöver eldvakter och efterlyser personer med fyrhjulingar som kan samla
upp sådant som ska eldas från olika delar av ön. Var vi eldar avgörs av vinden.
Blir vi många som hjälps åt räknar vi även med att kunna hämta sådant som ska
eldas från enskilda tomter.
Som vanligt tar ni med passande arbetsredskap.

Vi avslutar dagen kl. 15 med att föreningen bjuder på mat och alkoholfri dryck.
Obs! För tt kunna planera för maten önskar vi att ni anmäler hur många från er
familj som deltar. Svar via mail graskofastighetsforening@gmail.com

Välkomna önskar,

Styrelsen för Gräskens fatighetsägarförening