Event: Årsstämma – fastighetsägarföreningen

jul
15

Gräskö fastighetsägarförenings årsmöte kommer att bli den 15 juli kl 11. En stadgeenlig kallelse kommer senare. Motioner som önskas behandlas vid årsstämman behöver vara styrelsen tillhanda senast 15 juni.

Välkomna!