Hej alla medlemmar i Fastighetsägareföreningen Gräsken!

Den 19 juli, samma dag och samma plats som VA-föreningen har sitt
årsmöte har även Gräskös fastighetsägareförening sin årsstämma.

Fastighetsägareföreningens årsstämma börjar cirka 11, i direkt
anslutning till VA-föreningens årsmöte.

Våra två föreningar bjuder sedan på gemensam lunch vid Café-huset.

Dagordningen för fastighetsägareföreningen kan du läsa här, eller ladda ner som word dokument här.

Recommended Posts