Från betesholme till sommardröm

Som så många andra öar i skärgården var Gräskö länge en betesholme dit man på våren fraktade får och kor och på hösten togs de hem som närapå förvildade djur. I ett dokument från 1559 sägs det att ”Gräskan föder 40 kor”. Korna mjölkades av torpare som aldrig bodde stadigvarande på ön. Skärgården var mycket glest befolkad vid den här tiden. I hela Blidö socken fanns det under 1500-talet inte fler än 200 personer.

Ända till 1838 lydde Gräskö under Penningby säteri, som låg vid en havsvik (idag vid avfarten till Furusundsvägen). Enstaka torpare från Penningby och lotsar hade börjat bosätta sig på ön på 1600-och 1700-talen och när vi så kommer fram till 1838 inträffar en händelse som blir avgörande för öns framtid. De båda torparna Anders Sjöblom och Anders Löfgren köper sig fria från Penningby och mellan sig delar de upp Gräskö med alla tillhörande holmar och skär i två till ytan lika stora delar. 

Åtskilliga hemmansklyvningar och fastighetsstyckningar senare har dessa två lotter förvandlats till 130 fastigheter. Bondefiskarens yrke som var en blandning av fiske och jakt parad med småjordbruk, närmast för det egna hushållet har upphört. De fastboende på Gräskö och andra öar tillhandahåller och servar allt det som sommarfolket kan behöva få hjälp med. Det är en win-win situation som förutsätter de stora och snabba förflyttningarna mellan tätorterna på fastlandet och övärlden.

Antalet fastboende på Gräskö har ökat till närmare 30 personer, dvs till ungefär samma antal människor som fanns året runt på Gräskö för 70 år sedan. Och några har arbeten som inte ens fanns då.

Böcker om Gräskö

De här båda böckerna kan sommartid köpas i Gräskö Handelsbod. De finns också hos förlaget Dymlings, Drejargatan 1, 113 42 Stockholm (mail:claes.dymling@bredband.net) och de kan köpas genom nätbokhandlare som adlibris.com eller bokus.com.

 Graskon

Boken om Gräskö med tillhörande holmar och skär

Av Roul Boström, Claes Dymling mfl

 

Berättelserna om bröderna Österman på Gräskö är många, hur de smugglade sprit och hur flickorna darrade när de blev uppbjudna till dans. Författarna skildrar vardagslivet på ön, bykningen och strömmingsfisket, vårjakten på säl och sjöfågel, skutbyggenas tid och när sommarfolket tog över.

En blandning av anekdoter och historiska skildringar illustrerade med mängder av privata fotografier och teckningar.  Här beskrivs också hur ön omdanas till sommarparadis för ett hundratal stockholmare.

224 sidor, trådbunden 

Omslag PDF CD (kopia)

Gräsköfotografier 1850-1950

Samlade av Kim Sandefeldt och Sven Österman

 

En glimt av skärgårdslivet i gamla tider på Gräskö. De 150 amatörbilderna återger vardag och fest med dans, kökskalas, smuggling, vinterfiske, vårjakt, höbärgning och bykgöra.

Skärgårdsfolkets vardag hamnade i familjealbumen när kameran blev var mans egendom med början på 1900-talet. Här  är fotografierna hämtade ur åtta familjealbum och visar mer närgångna bilder än 1800-talets uppsträckta ateljétagningar. Vardag och fest fångad i en aning oskarpa, sneda och felexponerade bilder. Men intressanta som tidsdokument.

120 sidor, häftad