Vid behov av  båttransport kontakta någon av följande bofasta personer.

Ingemar Karlsson 073 – 356 27 23

Bojan Ramstedt 070 – 116 87 65

Anders Waldvik 070 – 950 40 32