Vid Kaffebergets fot i Östernäs har Norrtälje kommun låtit uppföra en ny L-formad brygga. Det är Gräsköns marine byggentreprenör, Daniel Ericsson som gjort jobbet. Bryggan består av höga stenkistor som ger bra vattendjup för i och urlastningar och säkrar öbornas kontakt med fastlandet. Det är inte meningen att man ska erbjuda fasta bryggplatser.
Att hitta en bra brygglösning för öborna är en fråga som har ältats länge men så bestämde sig Norrtälje kommun att skjuta till 1,8 miljoner. Nu står kommunen som ägare till bryggan medan viss del av underhållet av vägen till bryggan ska skötas av en hamnförening. Alla som är mantalskrivna på öarna i grannskapet, alltså inte bara på Gräskö, har rätt att bli medlemmar i föreningen. Bryggans uppgift är att underlätta kontakter och transporter mellan fastlandet och de som bor och har sin utkomst på öarna
Det är mycket ovanligt med så höga stenkistor som sju meter, men sådana var förutsättningarna på platsen. Normalt görs stenkistor inte högre än ca fyra meter. Vid större vattendjup brukar man i stället välja tunga flytbryggor med kraftiga förankringar. Bryggan står nu klar, men fortfarande saknas diverse installationer som el och förtöjningslösningar.
Utmed Kaffebergets kant går en bergshylla som är början på den stig som leder upp till den stora allmänna bilparkeringen. Det har blivit en riktigt bra och intressant lösning för bil- och båtberoende öbor. Nu behöver bryggan ett namn för att särskilja den från den alltmer trafikerade brygganläggningen i Östernäs. Vore inte Kaffebryggan ett bra namn?
Claes Dymling

p1000065

Recommended Posts