Vi har nu en uppgörelse med Norrtälje kommuns VA-avdelning som har bekräftat att reglering av kostnaden för läckan motsvarar den reservation vi gjort i bokslutet.

Föreningen har även låtit undersöka samtliga övriga sjöledningar inom anläggningen. Det finns inga tecken på onormalt slitage på någon annan sjöledning.

Styrelsen anser därmed att skadan är reglerad och utredd.

 

 

Recommended Posts