News

Gräskö VA informerar: Med anledning av den nya lagstiftningen om förstärkt dataskydd (GDPR).

Med anledning av den nya lagstiftningen om förstärkt dataskydd (GDPR) har styrelsen antagit en integritetspolicy för dataskydd. Ta del av policyn här POLICY – GDPR Gräskö VA.

/Styrelsen