Välkommen till årsstämma för Gräskö VA Samfällighetsförening

Tid: Torsdagen den 20 juli 2017 kl 10.00

Plats: I båttältet på Gräskö

Kallelse och samtliga handlingar inför mötet skickas med personligt e-post till berörda medlemmar.

 

Efter mötet serveras mat och dryck i Café Posthuset i samordning med Gräskö Fastighetsägareförening.

 

/Styrelsen

Recommended Posts