News

Viktig info angående hjärtstartaren i byn

Hjärtstartaren i byn är ej tillgänglig för närvarande. Vid behov finns hjärtstartare i Ångbåtsbryggans hus samt vid Skånebryggan.