Här kommer en liten uppmaning efter vintern:

DET KAN STÅ VATTEN I VATTENMÄTARBRUNNEN EFTER VINTERN.

På varje tomt finns det en svart lite mindre brunn (vattenmätare). Vattenmätarna är monterade på frostfritt djup nere i brunnen.

Lyft på locket till vattenmätarbrunnen (svart) och kontrollera om det står vatten i den. Om så är fallet skall ni tömma brunnen från vatten. I det fall ni behöver hjälp kontaktar ni styrelsen för åtgärd. I det fall det endast står lite vatten på botten (någon centimeter) behövs ingen åtgärd.

/Styrelsen

Recommended Posts