Nya ägare 
Nu har vi tecknat avtal med Skanova AB om försäljning av fibernätsanläggningen på Gräskö med tillhörande öar. Försäljningen ägde rum 2020-02-06 och Skanova AB har tagit över ansvaret för drift, service och eventuell utbyggnad. Försäljningspriset blev 1 278 000 kr som tillfaller föreningen i sin helhet.

Vid behov av service 
Vid frågor om drift, anslutning och eventuell service skall du vända dig till din tjänsteleverantör.

 

 

/Styrelsen i maj 2020

Recommended Posts