Viktig info gällande kommande bygglov och anslutning till VA och fiber.

Viktig info gällande kommande bygglov och anslutning till VA och fiber när Nya Kapellskärsverket sätter igång. Gäller för fastigheter och byggnader som idag inte är anslutna. 

Gräskö VA Samfällighetförening kommer att söka tillstånd för utökat antal anslutningar till VA-systemet i början på januari 2021 i och med att Nya Kapellskärsverket startar provkörning i februari 2021.

När de nya anslutningarna fått godkännande under våren 2021 kommer ni att kunna söka bygglov för både nybyggnation samt anslutning av VA till befintliga fastigheter som idag saknar anslutning.

Ni som har tänkt att söka bygglov och vill ansluta till VA och fiber skall skicka en ansökan/mail om anslutning till Gräskö VA Samfällighetsförering senast 2020-11-30, ställt till styrelsen genom Lars.christersson@telia.com. Gäller även fastighet med befintlig byggnad som vill ansluta till VA och fiber.

Avgiften för anslutning baseras på 2017 års avgift som vi frös i och med att det uppdagades att bygglov nekades med hänvisning till Kapellskärsverkets utbyggnad. För att 2017 års anslutningsavgift skall gälla krävs att ni anmäler intresse senast enligt ovan.

För att ni skall kunna ansluta fiber enl. subventionerad kostnad måste färdig huskropp att ansluta fiberdosan i, vara färdigbyggd senast 2022-10-31.

Vid frågor eller funderingar gällande denna information skall ni i första hand höra av er till Lars Christersson tfn. 070-533 08 24 gällande VA eller till Håkan Carlén tfn. 0708-566 740 gällande fiber.

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen för Gräskö VA Samfällighetsförening

Årsmöte Gräskö VA – anmälningsplikt

Gräskö VA Samfällighetsförenings årsmöte äger rum torsdagen den 16 juli kl 10.00 i Båttältet på Gräskö. I år är det nödvändigt att föranmäla sitt deltagande.

Under rådande omständigheter har vi tagit beslut om anmälningsplikt. Vi kan som mest vara 50 personer på mötet. Du som vill delta behöver därför anmäla dig i förväg.

Anmälan inkl. namn och fastighetsbeteckning görs till Robert Tinterov på rtinterov@hotmail.com. Ange att du avser att delta fysiskt.

Varje fastighet kan endast anmäla och representeras av en fysisk person. Du kan även, genom skriftlig fullmakt, företräda en annan fastighet.

På grund av rådande mötesregler kommer endast de 50 först anmälda (inklusive för mötet nödvändiga funktionärer) till det fysiska mötet att erbjudas plats.

Välkommen!

På fiberfronten något nytt – Nya ägare Skanova AB

Nya ägare 
Nu har vi tecknat avtal med Skanova AB om försäljning av fibernätsanläggningen på Gräskö med tillhörande öar. Försäljningen ägde rum 2020-02-06 och Skanova AB har tagit över ansvaret för drift, service och eventuell utbyggnad. Försäljningspriset blev 1 278 000 kr som tillfaller föreningen i sin helhet.

Vid behov av service 
Vid frågor om drift, anslutning och eventuell service skall du vända dig till din tjänsteleverantör.

 

 

/Styrelsen i maj 2020

Seglarskola 22-26 juli

Lär er segla! 
V.30 ( 22-26/7) Optimist från 8 år, Katamaran från 11 år.
Vi varvar, segling, lek, teori, bad utmed dagarna. Ni har med er lunch och mellis.
Måndag – fredag 9.00-16.00
Plats: Skånebryggan
Ni behöver inte kunna något sedan tidigare.
Er anmälan skickar ni till info@ombord.nu
Pris 2.800 kr

Dålig lukt från avloppsanläggningen!

Hej!

Vi har konstaterat att det luktar från avloppsanläggningen nere vid kommunens avloppstank vid Skånebryggan. Kommunen är medvetna om problemet och kommer att åtgärda det snarast. Det är kommunens system som luktar och det är deras ansvar att åtgärda. Styrelsen har varit i kontakt med Veolia.

/Styrelsen Gräskö VA