Fastighetsägareföreningen Gräsken har drygt 100 medlemmar och arrangerar årligen gemensamma aktiviteter såsom vår och höströjning, midsommarfirande och slåtter.

Våra stadgar hittar du här.

Vid midsommarfirandet samlas vi på midsommarängen öster om byn, där vi dansar kring majstången till ackompanjemang av öns eminenta musiker, leker, tävlar och intar medhavd matsäck samt träffar gamla och nya vänner. På midsommarkvällen fortsätter firandet med dans på Ångbåtsbryggan. Musiken står samma orkester för, just den här kvällen går de av gammal tradition under namnet ”Gräskö Stompers”.

Vid vår- och höströjning städar vi i skog och mark. Det är naturligtvis frivilligt att vara med, men förutom den nytta vi gör för vår ö är det ett tillfälle till gemenskap då vi avslutar dagen med samvaro med något ätbart som föreningen ordnar. Föreningen hyr även in får till ön för att hålla landskapet öppet. Fastighetsägareföreningen äger dessutom det gamla posthuset som sommartid blir ett café och då drivs av barnen på ön.

Naturligtvis välkomnar vi nya medlemmar! Anmäl dig genom att sätta in medlemsavgiften, 300:- /år,  på föreningens postgiro 59 37 65-1 och skriv namn, adress och fastighetsbeteckning (om du är fastighetsägare) på inbetalningskortet.

Information från föreningen anslås på tre ställen: på gamla posthuset i byn, på vänthuset vid Ångbåtsbryggan och vid Skånebryggan på norrsidan. Informationen publiceras också på vår hemsida.

Styrelsen kan kontaktas på info@grasko.se

Senaste årsmötesprotokoll från 2019 hittar du här.

Ordförande: Jan Pettersson

Kassör: Renate Brucker

Ledamot: Björn Stove

Ledamot: Julia Ranégie

Ledamot: Pelle Mandahl

Ledamot: Johan Vogel

Ö-representant: Anna Johansson