Ta fram koordinater.

Gör detta innan olyckan är framme!

Gå in på eniros karttjänst: https://kartor.eniro.se/

  1. Skriv in “Gräskö” i sökfältet
  2. Använd plus-tecknet för att zooma in
  3. Högerklicka på den tomt det gäller och välj “GPS-koordinater”
  4.  Skriv ned koordinaterna

  Ni kan använda er av såväl WGS84 (dvs. det som papperssjökort baseras på) alternativt RT90 (som gör att man slipper fundera på grader och minuter etc.) Det är dock viktigt att ni anger vilket koordinatsystem som använts.

Uppge även vilken brygga och helikopter plats som finns närmast er fastighet så underlättar ni för räddningstjänsten att hitta fram.

Hjärtstartare på Gräskö

Under våren 2009 installerades den första av skärgårdens hjärtstartare som inte hör till sjukvården eller brandförsvaret på Gräskö. Hjärtstartaren är placerad i det gamla posthuset/caféet i byn.

Efter beslut på årsstämman angående önskemål om ytterligare en hjärtstartare till Gräskö har detta nu ordnats.

Vi har dessutom bytt ut den befintliga till att ha två likadana för att ingen tveksamhet ska råda. De hjärtstartare som vi nu har är helautomatiska dvs. efter att man har startat hjärtstartaren och satt på klisterplattorna så ”sköter den sig själv”. Det är en röst som hela tiden talar och ger instruktioner – precis som den tidigare, men därefter är skillnaden att om en stöt ska ges gör apparaten det själv – man behöver inte trycka på apparaten!

När en stöt är given eller om den inte levererade någon stöt så säger rösten ”Starta HLR ”

HLR = Hjärt-Lung-Räddning d.v.s. hjärtkompressioner och inblåsningar.

Placering av hjärtstartare på Gräskö:

Föreningen innehar tre hjärtstartare.

Dessa sitter i café-huset i byn, strax innanför dörren på höger sida. Man tar tag om sidorna på skåpet och drar luckan framåt – titta gärna på bilderna hur man gör, men öppna inte i onödan.

Den andra hjärtstartaren sitter på sidan av Skånebryggans pumphus. Den tredje sitter på utsidan av ångbåtsbryggans vänthus, bredvid dörren.

 

Akuta allergiska reaktioner

Nu finns det medicin att användas i samband med akuta allergiska reaktioner på Gräskö!

Fastighetsägareföreningen har ordnat så att det finns medicin  för akuta allergiska reaktioner på ön.

Det är dock viktigt att den som drabbas av en sådan reaktion kontaktar vårdgivare i samband med dessa reaktioner! Kontakta 1177 alternativt 112 beroende på allvarlighetsgrad.

De läkemedel som finns är ett så kallat antihistaminpreparat. Antihistaminer säljs receptfritt på apotek. Tabletten innehåller den aktiva substansen cetirizin. Det andra läkedlet är ett kortisonpreparat som innehåller betametason, kortison är inflammationshämmande och denna behandling ska endast användas i samband med kraftiga allergiska reaktioner. Om din läkare säger att det är något av dessa preparat du behöver finns dem hos Anna på varvet. Glöm inte att fråga din läkare vilken dos du ska ta.

Vi vill också påminna er alla om att sätta upp en väl synlig lapp med information som underlättar för sjukvårdspersonal att hitta till er.

Telefonnummer till Anna på varvet:

Anna mob: 070-9929837

Anna/Peter hem: 0176-45003

Peter mob: 070-8536313

Brandförsvar

Behöver du hjälp att släcka en eldsvåda eller tömma en brunn? Ring Kjell Sjöblom som vet hur man hanterar öns mobila och kraftfulla vattenpump, som förvaras i Café Posthuset. Han har tel. 0176 – 884 18, mobilnr: 070-543 39 14. Men ring alltid först 112 och anmäl eldsvådan.