Viktig info gällande kommande bygglov och anslutning till VA och fiber när Nya Kapellskärsverket sätter igång. Gäller för fastigheter och byggnader som idag inte är anslutna. 

Gräskö VA Samfällighetförening kommer att söka tillstånd för utökat antal anslutningar till VA-systemet i början på januari 2021 i och med att Nya Kapellskärsverket startar provkörning i februari 2021.

När de nya anslutningarna fått godkännande under våren 2021 kommer ni att kunna söka bygglov för både nybyggnation samt anslutning av VA till befintliga fastigheter som idag saknar anslutning.

Ni som har tänkt att söka bygglov och vill ansluta till VA och fiber skall skicka en ansökan/mail om anslutning till Gräskö VA Samfällighetsförering senast 2020-11-30, ställt till styrelsen genom Lars.christersson@telia.com. Gäller även fastighet med befintlig byggnad som vill ansluta till VA och fiber.

Avgiften för anslutning baseras på 2017 års avgift som vi frös i och med att det uppdagades att bygglov nekades med hänvisning till Kapellskärsverkets utbyggnad. För att 2017 års anslutningsavgift skall gälla krävs att ni anmäler intresse senast enligt ovan.

För att ni skall kunna ansluta fiber enl. subventionerad kostnad måste färdig huskropp att ansluta fiberdosan i, vara färdigbyggd senast 2022-10-31.

Vid frågor eller funderingar gällande denna information skall ni i första hand höra av er till Lars Christersson tfn. 070-533 08 24 gällande VA eller till Håkan Carlén tfn. 0708-566 740 gällande fiber.

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen för Gräskö VA Samfällighetsförening

Recommended Posts