Gräskö VA Samfällighetsförenings årsmöte äger rum torsdagen den 16 juli kl 10.00 i Båttältet på Gräskö. I år är det nödvändigt att föranmäla sitt deltagande.

Under rådande omständigheter har vi tagit beslut om anmälningsplikt. Vi kan som mest vara 50 personer på mötet. Du som vill delta behöver därför anmäla dig i förväg.

Anmälan inkl. namn och fastighetsbeteckning görs till Robert Tinterov på rtinterov@hotmail.com. Ange att du avser att delta fysiskt.

Varje fastighet kan endast anmäla och representeras av en fysisk person. Du kan även, genom skriftlig fullmakt, företräda en annan fastighet.

På grund av rådande mötesregler kommer endast de 50 först anmälda (inklusive för mötet nödvändiga funktionärer) till det fysiska mötet att erbjudas plats.

Välkommen!

Recommended Posts