Välkommen  till VA-föreningens sidor på internet!

Till höger finner ni aktuella meddelanden, tidigare medlemsutskick och tips. Delar av den information som läggs ut är endast avsedd för medlemmarna och det krävs lösenord för att ta del av innehållet. Det kan röra sig om protokoll, avgifter eller avtalsfrågor etc.

JUST NU! Läs ny medlemsinformation under sektionen medlemsinfo.

 

Gräskö VA Samfällighetsförening – org. nr. 717913-9618

Styrelsens sammansättning 2019/2020:

ordförande: Lars Christersson – lars.christersson@telia.com

kassör: Gunilla Andersson

ledamot: Lotta Lindblad Söderman – lotta.lindblad6@gmail.com

ledamot: Håkan Carlén – hakan@hcmanagement.se

ledamot: Nils Rex – nils.rex@me.com

ledamot: Robert Tinterov – rtinterov@hotmail.com

suppleant: Jan Pettersson

suppleant: Karin Österman – karin.osterman@rtmbrand.com


På fiberfronten något nytt

Nu har det blåsts fiber till öns alla 125 abonnenter som har anslutit sig till bredbandslösningen. Det innebär att 80 procent av öns 150 fastigheter är anslutna, och säkert tillkommer flera när obebyggda tomter säljs och nya ägare och generationer tillkommer. Våren 2014 öppnades trafiken, både för kommunikation och för tv i ett öppet nät, berättar öns projektledare Håkan Carlén i denna intervju publicerad på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=XMbRed3kqBQ

Inte illa av en så liten ö att gå i bräschen för en satsning som gör det enklare att jobba på en kobbe i Stockholms skärgård och ha bättre och snabbare internet än vad vi hittills haft. Nu är det möjligt att under gynnsamma betingelser få en hastighet av 100 mbit/s.