Posts Written By: Robert T

Gräskö VA informerar:

Underhåll av vattenmätarbrunnen på egen tomt. Vi vill påminna att det är fastighetsägarens eget ansvar att tillse att vattenmätarbrunnen (se bild.) underhålls. För att få problemfri drift under många år och minimera riken för avbrott…
continue reading

Gräskö VA Informerar

Med anledning av strömavbrottet i samband med stormen. Viktigt om LTA-pumpar och frostvarning av vattenledning. Gräskö 7 januari 2019 Du som har kommunalt VA och en LTA-pump installerad bör tänka på att pumpen inte fungerar…
continue reading