Underhåll av vattenmätarbrunnen på egen tomt.

Vi vill påminna att det är fastighetsägarens eget ansvar att tillse att vattenmätarbrunnen (se bild.) underhålls. För att få problemfri drift under många år och minimera riken för avbrott kommer här några tips på regelbundet underhåll:

Bild på lockar av vattenmätarbrunnen.
Exempel på korrekt monterad brunn.

Recommended Posts