Gräskö VA

Gräskö VA informerar:

Underhåll av vattenmätarbrunnen på egen tomt. Vi vill påminna att det är fastighetsägarens eget ansvar att tillse att vattenmätarbrunnen (se bild.) underhålls. För att få problemfri drift under många år och minimera riken för avbrott…
continue reading