Årsstämma/Årsmöte Fastighetsägareföreningen samt VA-föreningen

Hej alla medlemmar i Fastighetsägareföreningen Gräsken!

Den 19 juli, samma dag och samma plats som VA-föreningen har sitt
årsmöte har även Gräskös fastighetsägareförening sin årsstämma.

Fastighetsägareföreningens årsstämma börjar cirka 11, i direkt
anslutning till VA-föreningens årsmöte.

Våra två föreningar bjuder sedan på gemensam lunch vid Café-huset.

Dagordningen för fastighetsägareföreningen kan du läsa här, eller ladda ner som word dokument här.

Gräskö VA informerar: Vid eventuellt fel på avloppspumpen har vi avtalat följande möjligheter för utbyte/reparation.

Vid eventuellt fel på avloppspumpen har vi avtalat följande möjligheter för utbyte/reparation.

Det ett flertal valmöjligheter för att få en trasig avloppspump reparerad/utbytt. Notera dock att det är den enskilde brukaren som står för alla kostnader i samband med reparation/utbyte.

Ladda ner instruktioner och kontaktuppgifter här: Reparation avloppspump

/Styrelsen

Ang. vattenläckan i sjöledningen till Palten

Vi har nu en uppgörelse med Norrtälje kommuns VA-avdelning som har bekräftat att reglering av kostnaden för läckan motsvarar den reservation vi gjort i bokslutet.

Föreningen har även låtit undersöka samtliga övriga sjöledningar inom anläggningen. Det finns inga tecken på onormalt slitage på någon annan sjöledning.

Styrelsen anser därmed att skadan är reglerad och utredd.

 

 

Ny info från Gräskö VA

Gräskö VA juni 2016

Klicka på länken ovan för at ta del av medlemsinformationen.

 

Vänliga hälsningar, Styreslen

 

P.S. Glöm inte att vi håller årsmöte torsdagen den 21 juli kl. 10:00 i Båttältet på Gräskö. Välkommen! D.S.