News

Ang. vattenläckan i sjöledningen till Palten

Vi har nu en uppgörelse med Norrtälje kommuns VA-avdelning som har bekräftat att reglering av kostnaden för läckan motsvarar den reservation vi gjort i bokslutet.

Föreningen har även låtit undersöka samtliga övriga sjöledningar inom anläggningen. Det finns inga tecken på onormalt slitage på någon annan sjöledning.

Styrelsen anser därmed att skadan är reglerad och utredd.