Påminnelse: Här kommer en liten uppmaning efter vintern:

DET KAN STÅ VATTEN I VATTENMÄTARBRUNNEN EFTER VINTERN.

På varje tomt finns det en svart lite mindre brunn (vattenmätare). Vattenmätarna är monterade på frostfritt djup nere i brunnen.

Då det tidigare år har förekommit en del fyllda brunnar efter vintern uppmanas alla medlemmar att kontrollera sin egen brunn. Lyft på locket till vattenmätarbrunnen (svart) och kontrollera om det står vatten i den. Om så är fallet kontaktar ni styrelsen för åtgärd. I det fall det endast står lite vatten på botten (någon centimeter) behövs ingen åtgärd.

/Styrelsen

Recommended Posts