INFORMATION OM ELINSTALLATION AV AVLOPPSPUMPEN PÅ EGEN FASTIGHET

En medlem har haft ett installationsfel av elen på en av avloppspumparna på ön. Pumpen har slutat att fungera då elkabeln varit underdimensionerad. Felet kan uppstå om du har långt mellan huset och pumpen (över 30 meter) och elkabeln är för klen (1,5 mm²). I det fall du känner att du berörs av detta skall du i första hand kontakta din elinstallatör för besiktning eller eventuell åtgärd.

/Styrelsen

Recommended Posts