Med anledning av strömavbrottet i samband med stormen.

Viktigt om LTA-pumpar och frostvarning av vattenledning.

Gräskö 7 januari 2019

Du som har kommunalt VA och en LTA-pump installerad bör tänka på att pumpen inte fungerar vid strömavbrott. Det innebär att vatten kommer in till hushållet och att avloppstanken blir fylld, men den trycker inte iväg avloppsvattnet samt larmar inte. Var därför sparsam med användandet av vatten under strömavbrottet. Du som fastighetsägare ansvarar själv för fastighetens anläggning, som LTA-pump. 

Vid strömavbrott finns det även risk att vattenledningar fryser. Stäng av inkommande vatten vid vattenmätarbrunnen. I det fall du har avstängning inne i huset finns risk för att du får frostskador på ledningar då det kan bli minusgrader inne i huset. Det är viktigt att du som fastighetsägare har tillsyn av fastigheten för att minimera skador vid eventuell frysning. Vid skador ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Ytterligare information finns att läsa på Norrtälje kommuns hemsida:

https://www.norrtalje.se/servicemeddelanden/viktigt-om-lta-pumpar-och-vattenmatare/

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen för Gräskö VA.

Recommended Posts