Att använda en vacuumventil som avluftning till din avloppsanläggning är inte en godkänd installation av SKT och kan vid vissa förhållanden orsaka feltryck i tanken med resultatet att kvarnen går oavbrutet. Det resulterar i att kvarnen går sönder och måste repareras. Avluftningen skall vara ut genom yttertak eller vägg. Kostnaden för att reparera en skada som orsakats av felaktig installation ligger utanför garantin och skall bekostas av fastighetsägaren.  Kontakta i första hand din VVS-installatör om du har frågor om hur detta är gjort hos dig.

Vi har haft en skada på ön där detta är den troliga orsaken. För att undvika risken för att fler drabbas ber vi alla att kontrollera detta. 

INSTRUKTION LUFTNING

Alla avloppssystem som ansluts till egen avloppsanläggning skall avluftas genom att husets avloppssystem luftas via en ledning som mynnar fritt över tak (ej vacuumventil), se vidare figur 1 nedan. Om man är osäker bör en VVS-entreprenör kontaktas. När en ny avloppsanläggning installeras är det lämpligt att även se över vattenlås och rörkopplingar i huset.

principskiss
Figur 1

 

Recommended Posts